Spellingoefenen.nl: Spelling oefenen voor groep 3,4,5,6,7 en 8 Taaloefenen.nl: Taal oefenen voor groep 3,4,5,6,7 en 8 Sommenoefenen.nl: Sommen oefenen voor groep 3,4,5,6,7 en 8
Redactiesommen.nl: Cito rekenen met verhaaltjessommen


Naam: ___________________________________       Niveau: Groep 3 - Eind


1
In het weiland rennen 2 haasjes, 5 konijnen en er vliegen 3 roofvogels. Hoeveel dieren zie je in het weiland?
_______________________10_______________________ dieren
2
De juf laat een klok zien. Op welke tijd heeft ze hem gezet?
      half 2    
X 
      2 uur    
      1 uur    
      half 3    
3
Vandaag verdient Dex 5 euro. Morgen verdient hij het dubbele. Hoeveel euro verdient Dex morgen?
_______________________10_______________________ euro
4
Levi heeft 15 euro. Hij koopt daarvan lego voor 5 euro. En ook nog een mooie pen van 4 euro. Hoeveel euro houdt hij over?
_______________________6_______________________ euro
5
4 kinderen raden hoeveel pepernoten in een pot zitten. Er zitten 20 pepernoten in de pot. Wie raadt het dichtst bij het antwoord 20?
      Naud: 16    
X 
      Morris: 23    
      Gijs: 25    
      Felix: 14    
6
Amira koopt een koek van 65 cent. Hoe kan ze precies gepast betalen?
x_____ 1_____  x_____ _____  x_____ 1_____  x_____ 1_____  
7
In de jungle slingeren 20 apen in de bomen. Eerst klimmen er 10 naar beneden en later nog eens 3. Hoeveel apen slingeren nu nog in de bomen?
_______________________7_______________________ apen
8
Op de boerderij lopen al 79 dieren. De boer koopt er nog 10 geiten bij. Hoeveel dieren heeft de boer?
_______________________89_______________________ dieren
9
Opa heeft 28 vogels in zijn volière. Er gaan 5 vogels dood. Hoeveel vogels heeft opa dan nog over?
_______________________23_______________________ vogels
10
Bij de bakker werken 11 mensen. Vandaag zijn er 7 mensen ziek. Hoeveel mensen kunnen wel werken?
_______________________4_______________________ mensen