Spellingoefenen.nl: Spelling oefenen voor groep 3,4,5,6,7 en 8 Taaloefenen.nl: Taal oefenen voor groep 3,4,5,6,7 en 8 Sommenoefenen.nl: Sommen oefenen voor groep 3,4,5,6,7 en 8
Redactiesommen.nl: Cito rekenen met verhaaltjessommen

Redactiesommen oefenen in groep 5

In groep 5 leren kinderen bij rekenen allerlei nieuwe onderdelen. De tafels worden verder geautomatiseerd, kinderen leren goed rekenen tot 1000 en ook wordt getalbegrip tot 1000 aangeboden. Daarnaast is klokkijken een belangrijk onderdeel in groep 5, veel kinderen vinden zowel het analoog klokkijken als digitaal klokkijken lastig in groep 5. Extra oefenen kan dus zeker geen kwaad. Bij (Cito) toetsen worden daarbij ook nog eens opgaven aangeboden waarbij een bepaalde tijdsduur moet worden berekend. Op redactiesommen.nl bieden we verhaaltjessommen aan waarbij al deze nieuwe stof wordt aangeboden in verhaaltjessommen. Zo zijn kinderen goed voorbereid op de Cito toetsen, IEP toetsen of andere LVS toetsen.


Online oefenen

Op deze website kunnen kinderen in groep 5 op verschillende manieren oefenen met redactiesommen. De oefenomgeving is ontworpen met leuke escaperooms en een beloningssysteem om de motivatie hoog te houden terwijl ze redactiesommen oplossen. Kinderen krijgen telkens 10 opgaven. Als ze een opgave correct beantwoorden, verdienen ze een stap in de escaperoom als beloning. Wanneer alle opgaven correct zijn gemaakt, hebben ze de escaperoom voltooid. Er zijn in totaal 5 van deze uitdagende escaperooms beschikbaar. Naast het behalen van stappen in de escaperoom, verdienen kinderen ook munten als beloning voor hun inspanningen. Deze munten helpen hen om verschillende rangen te verdienen binnen het beloningssysteem. Voor kinderen die plezier beleven aan dit beloningssysteem, is het aan te raden om een account aan te maken. Op die manier wordt alle voortgang opgeslagen in de database, zodat deze gegevens niet verloren gaan.

Werkbladen voor Groep 5

Je kunt ook werkbladen voor groep 5 downloaden. Voor sommige kinderen sluit dit beter aan bij hun individuele behoeften. Deze werkbladen zijn ook handig voor gebruik in de klas. Je kunt er een antwoordenblad bij maken. Op de werkbladen voor groep 5 kunnen verschillende onderdelen worden aangevinkt of uitgevinkt, zodat de opgaven precies aansluiten bij wat een kind nog moet oefenen. Dit is ook handig voor leerkrachten om werkbladen te maken die passen bij specifieke lessen.

Cito toets of IEP toets

Bij LVS-toetsen zoals de Cito-toets of de IEP-toets bestaat minstens de helft van de opgaven uit redactiesommen. Het is dus belangrijk om te oefenen met dit type sommen om de vaardigheden goed te kunnen meten. Op redactiesommen.nl zijn de opgaven afgestemd op het niveau van deze toetsen, zowel halverwege als aan het einde van het jaar. Dit zorgt ervoor dat kinderen kunnen oefenen op het niveau dat van hen wordt verwacht. Om gericht te oefenen, biedt redactiesommen.nl de mogelijkheid om te focussen op specifieke onderdelen. Uit de LVS-toetsen is vaak af te leiden welke rekenonderdelen nog extra oefening nodig hebben. Deze onderdelen kunnen dan extra worden geoefend op redactiesommen.nl. Zo kun je bijvoorbeeld apart oefenen met klokkijken of met het rekenen met geld.

Een Account voor Leerkrachten of Ouders

Hoewel alles op redactiesommen.nl gratis is en je geen account hoeft aan te maken, heeft het voordelen om dit toch te doen. Het oefenen met een account is ook gratis. Met een account wordt allereerst de voortgang van kinderen in de database opgeslagen, zodat ze altijd verder kunnen gaan waar ze waren gebleven. Bovendien kunnen leerkrachten en ouders taken klaarzetten met een account. De resultaten van deze taken kunnen ze vervolgens achteraf bekijken in het dashboard. Hier worden niet alleen de gemaakte opgaven opgeslagen, maar ook de juiste antwoorden en de antwoorden van de leerlingen. Dit stelt hen in staat om bijvoorbeeld te analyseren welke soort opgaven nog lastig zijn en welke al goed gaan.